Voor bedrijven en organisaties

paulien kruiper eetgedrag vitaliteit bedrijven organisaties

Zijn er binnen uw organisatie werknemers die niet goed in hun vel zitten omdat ze al langere tijd worstelen met eten en hun gewicht? Die zich realiseren dat een (zoveelste) poging om af te vallen niet de echte oplossing is? Deze problematiek heeft een groot effect op de vitaliteit en het welbevinden van deze werknemers, niet alleen thuis maar ook zeker op de werkvloer. Werknemers zijn minder fit, en ontevreden en mogelijk onzeker over zichzelf en datgene wat ze in een baan en aan een werkgever te bieden hebben.

 

Hoe iemand eet, zegt vaak veel over hoe iemand in zijn vel zit. Dus voor een duurzaam resultaat is het nodig om niet alleen te focussen op het eetpatroon maar vooral ook op het eetgedrag. En dat is precies waar we in het FiER-traject mee aan de slag gaan. Naast dat ik een helder voedingsadvies bied, betekent dit dat we inzoomen op het verhaal achter het eten. Aspecten als bijvoorbeeld emotie-eten, negatief zelfbeeld en ‘moeten’ voldoen aan hoge eisen komen daarbij aan bod. Al deze elementen kunnen een relatie hebben met het werkplezier en de productiviteit van een werknemer. Mijn doel is om uw werknemers te leren op een positieve en realistische manier naar zichzelf, hun manier van eten, leven en werken te kijken. Anders gezegd: het creëren van een gezonde relatie met eten én jezelf waardoor je niet alleen thuis maar ook op de werkvloer beter in je vel zit.

 

Graag ga ik met u in gesprek over wat mijn toegevoegde waarde kan zijn voor de werknemers in uw organisatie. Naast het FiER-traject zoals ik dat hierboven benoem en hier op de site uitgebreider toelicht, kunnen dit ook thematische masterclasses zijn. Bijvoorbeeld over hoe je vitaal blijft tijdnes de corona-crisis, eten met aandacht of de relatie tussen eten/gewicht en stress.

 

Ik maak met plezier een aanbod voor uw organisatie!