Afspraken kunnen online of buiten dus coronaproof!

Contact met mij of gratis kennismaken? 

Klachtenregeling:

Wanneer je een klacht hebt over het coachingstraject, probeer dit dan altijd eerst te bespreken met mij om te kijken of we het samen op kunnen lossen. Als we er niet uitkomen, kan een klacht worden ingediend bij Quasir, deze organisatie verzorgt voor mij de klachtenbehandeling. Het klachtenloket is ook per mail (bemiddeling@quasir.nl) of telefonisch (06-48445538) te benaderen.